Ylitä kysynnän kuilu
35.00 €
Hallitus ja markkinointi
15.00 €
Dynaamisen ja innovatiivisen liiketoimintamallin suunnittelu = Dynamic and innovative business model
45.00 €
Strateginen hallitus
35.00 €
Omistajuuden kehittäminen
15.00 €
Pelkokierre
15.00 €
Palveluohjaus
10.00 €
Positiivisella diskriminaatiolla varhaista tukea
15.00 €
Huostaanottojen kriteerit pääkaupunkiseudulla
15.00 €
Verkostojen voimaa vai seittien satimia
15.00 €
Praksis
15.00 €
Tieto nousee kentältä
10.00 €
Sosiaalityön käytännönopetus liikkeessä
10.00 €
Lapset ja sosiaalityö - Kohtaamisia, menetelmiä ja tiedon uudelleenarviointia
15.00 €
Monikulttuurisen nuorisotyön käsikirja
14.00 €
Lastensuojelun ytimissä
15.00 €
Monietninen työ - haaste ammattitaidolle
8.00 €
Nuorten syrjäytyminen ja rikollisuus - Suomessa tehdyn tutkimuksen ja sen katvealueiden kartoitusta
10.00 €
Teknologisoituva nuoruus
10.00 €
Hyvä kysymys - Sosiaalityöntekijän asiakaskohtaisen työn sisältöä etsimässä 1960-luvulla
10.00 €
Arviointitutkimus ja nuoriso - Tulosvastuusta dynaamiseen nuorisotoimintaan
8.00 €
Valtavirran tuolla puolen
15.00 €
Valvontaa ja vastuuta
15.00 €
Lastensuojelua kehittämässä
15.00 €
Perheen vastaisku
8.00 €
Projektiyhteiskunnan kääntöpuolia
8.00 €
Sosiaalityön arvot ja etiikka
15.00 €
Työyhteisö uusille urille
25.00 €
Työnohjaus sosiaalityössä
15.00 €
Olennainen sosiaalityössä
10.00 €
Johdatus laadulliseen tutkimukseen
8.00 €
Sosiaalityön ideat - Johdatus sosiaalityön historiaan
10.00 €
Dialoginen verkostotyö
20.00 €
Polkuja soveltavaan yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen
25.00 €
Tilastollinen päättely ja tieteellinen argumentointi
14.00 €
Johdatus sosiaalipedagogiikkaan
25.00 €