Ylitä kysynnän kuilu
35.00 €
Public and Private Land Mobile Radio Telephones and Systems
25.00 €
GSM, GPRS and Edge Performance - Evolution Towards 3G/UMTS
25.00 €
Vaurioiden aiheuttamat liikennehäiriöt - kaavoja ja taulukoita
25.00 €
Poistohöyryinjektorin selitys ja käyttöohjeet
35.00 €
Junien painekaasuvalaistuksen selitys ja hoito-ohjeet
35.00 €
OTRO Ohjesääntö toimenpiteistä rautatieonnettomuuksien sattuessa
14.00 €
De Limon-voitelupumpun käyttöohje (N
15.00 €
De Limon-voitelupumpun käyttöohje (N
15.00 €
Suomen valtionrautatiet. Ulosvedettävä lämpösähköpyrometri tulistajavetureita varten.
35.00 €
Vaunujen lämmitys- ja jäähdytyslaitteiden selitys ja käyttöohjeet (1.500-8-29)
50.00 €
Bosch-voiteluöljypumppu
14.00 €
Vaunujen lämmitys- ja jäähdytyslaitteiden selitys ja käyttöohjeet (6.000-5-43 SFS. B 6.)
50.00 €
Vaunujen sähkövalaistuslaitteiden käyttö ja hoito. Ohjeita junahenkilökuntaa varten
15.00 €
Beskrivning över värme- och kylinrättningarna i vagnar samt regler för deras handhavande - Statsjärnvägarna
50.00 €
Ohjeet valtion normaaliraiteisten ratain koneellista tutkimusta, kiskotus- ja sorastustyön suorittamista sekä radan kunnossapitoa varten
50.00 €
Beskrifning öfver Tryckregulator System Westinghouse, Typ 1900 och Regler för behandling af densamma. - Selitys Paineensäätäjästä, Westinghousen järjestelmää, 1900 wuoden mallia ja Sääntöjä sen käyttämiseen.
60.00 €
Beskrifning öfver Westinghouse-Snäll-luftbromsen jämte Anvisning huru den skall handhafvas. - Westinghouse´n Pika-ilmajarrun selitys sekä ohjeita miten sitä käytetään.
80.00 €
Tiede ja ase -paketti 21 kpl. N
50.00 €
Videokuvaajan käsikirja
10.00 €
Perunapainosta monistuskoneisiin - Askarteluohjeita kaiken ikäisille - Tekniikan Maailma
8.00 €
Operaatio Elop
8.00 €
Military vehicles 300 of the world's most effective military vehicles
10.00 €
Suuri ydinsotatieto
12.00 €
Roswellin lentävän lautasen arvoitus
8.00 €
Taistelulaivat ja lentotukialukset
10.00 €
Purjeiden kaupunki
50.00 €
Uusi autokirja
14.00 €
Kaasu- ja sähköhitsaus
6.00 €
Kouluveiston aakkosia - Ohjeita puutyäkaluston käsittelyssä ja hoidossa
12.00 €
Exhibition of Achievements of Socialist Construction
10.00 €
Testikirjatuote
0.50 €
The Encyclopaedia of Fonts
14.00 €
Indy 500 - More Than a Race
35.00 €
Tulliauto kautta aikojen
10.00 €
Neljä ja puoli sukupolvea
12.00 €