The zero marginal cost society
14.00 €
Altavastaajasta ykköskenttään - Suomen teknologiapolitiikan ja sen toimijaorganisaatioiden kehitysvaiheita 1960-luvulta nykypäivään
15.00 €
Eteenpäin katsomisen taito - Tekniikan edistämissäätiö 1949-1999
15.00 €
Kuluttajat ja multimediapalvelut
10.00 €
Upside Down Management - Revolutionizing management and development to maximize business success
6.00 €
Johda verkossa - Virtuaalijohtamisen monet ulottuvuudet
8.00 €
Rahan perässä, vallan kintereillä - Suomalaisen talousjournalismin historia
30.00 €
Laatokan pohjoisrannikon kulttuuriympäristö
40.00 €
Velkatohtorit
12.00 €
Mitä valtio on tehnyt rahallemme?
6.00 €
Kansantalous
10.00 €
Kodin Kuvalehden grillikirja Muschi Brunen mukaan
5.00 €
Uusi pohjoinen
13.00 €
Helsingin kaupungin sosiaalitoimen historia
8.00 €
Tiedolla taidolla intohimolla - Liikeyrityksen & omistajayhteisön johtaminen
30.00 €
Taloustaito. Ekonomian perusteita
10.00 €
Köyhyyden globalisointi
5.00 €
Tuhokapitalismin nousu
12.00 €
Projektihallinnan käsikirja
18.00 €
No logo
5.00 €
Huippunaiset - Menestystarinoita
8.00 €
Luota Suomeen, suomalainen!
5.00 €
Onnistu asiakaspalvelussa
20.00 €
Johtajuus!
10.00 €
Brandit kilpailuetuna - miten rakennan ja kehitän tuotemerkkiä
8.00 €
Granta
8.00 €
Johtajan käsikirja - Tuloksellisen johtajan taitotieto
10.00 €
Kustannuslaskenta nahkateollisuudessa
5.00 €
Services Marketing
4.00 €
Tulosjohtaminen julkishallinnossa
5.00 €
Yritysdemokratia ja muuttuva organisaatio
3.50 €
Inflated - How Money and Debt Built the American Dream
15.00 €
Analyzing the Global Political Economy
20.00 €
Industrial Organization - Theory and Practice
12.00 €
Markkinat ja demokratia - Loppu enemmistön tyrannialle
6.00 €
Markkatalous maailmalla - Jaakko Lassilan 60-vuotisjuhlakirja
6.00 €