From Here to Infinity - Scientific Horizon
4.00 €
Tähdet 2013
5.00 €
Stephen Hawking
7.00 €
tiede 2000 1980 nro 1
5.00 €
tiede 2000 1980 nro 2
5.00 €
Axel Munthen jäljillä
10.00 €
The Wellsprings of Life
15.00 €
The Nature of the Universe
5.00 €
Skeptikko 2019 4
4.00 €
Kuvastin
7.00 €
Bubbles, voids and bumps in time
15.00 €
Emerging Cosmology
15.00 €
Cosmology - Second Edition
20.00 €
Telescopes and Techniques - An Introduction to Practical Astronomy
8.00 €
Principles of cosmology and gravitation
70.00 €
A short history of nearly everything
6.00 €
Fysiikan oppikirja oppikoulujen eläluokkia varten suppeampi laitos - edellinen osa mekaniikka ja akustiikka
5.00 €
Geometria 2
10.00 €
Luonnonoppi keskikouluja varten
8.00 €
Kaupunkikansakoulun laskentokirja - kaupunkien sekä tehdas- ja liikeseutujen kansakouluille
8.00 €
Geometry
25.00 €
The Cosmic Landscape - String Theory and the Illusion of Intelligent Design
15.00 €
Ihana X
8.00 €
Olemassaolon "järjellisyys" arvometafyysillisenä ongelmana
10.00 €
Matematiikan esimerkkikirja II Lukioluokat
4.00 €
Alkeisgeometrian oppikirja
8.00 €
Keskikoulun geometria
8.00 €
DESKRIPTIIVINEN GEOMETRIA
10.00 €
Matemaattisia tehtäviä vastauksineen ja ratkaisuohjeineen I osa - Geometrisia tehtäviä
5.00 €
Geometrian tehtäviä II Avaruusgeometria lukioluokille - V. Rybkinin Geometrian tehtäväkokoelman mukaan
14.00 €
Kemia 1 lukioluokkia varten
8.00 €
Fysiikan työkirja keskikoulua varten
14.00 €
Geometria ja trigonometria I Keskikoulukurssi
8.00 €
Geometria II Lukioluokkien oppimäärä
8.00 €
Lukioluokkain algebran oppikirja - Pitempi kurssi
5.00 €
Fysiikan oppikirja oppikoulujen yläluokkia varten suppeampi laitos - Jälkimmäinen osa
8.00 €