Ihana X
8.00 €
Olemassaolon "järjellisyys" arvometafyysillisenä ongelmana
10.00 €
Maailma ilman meitä
5.00 €
Kosmoksen siruja
10.00 €
Matematiikan esimerkkikirja II Lukioluokat
4.00 €
Alkeisgeometrian oppikirja
8.00 €
Keskikoulun geometria
8.00 €
DESKRIPTIIVINEN GEOMETRIA
10.00 €
Matemaattisia tehtäviä vastauksineen ja ratkaisuohjeineen I osa - Geometrisia tehtäviä
5.00 €
Geometria I Keskikoulun oppimäärä
8.00 €
Geometrian tehtäviä II Avaruusgeometria lukioluokille - V. Rybkinin Geometrian tehtäväkokoelman mukaan
14.00 €
Kemia 1 lukioluokkia varten
8.00 €
Fysiikan työkirja keskikoulua varten
14.00 €
Geometria ja trigonometria I Keskikoulukurssi
8.00 €
Geometria II Lukioluokkien oppimäärä
8.00 €
Lukioluokkain algebran oppikirja - Pitempi kurssi
5.00 €
Fysiikan oppikirja oppikoulujen yläluokkia varten suppeampi laitos - Jälkimmäinen osa
8.00 €
Laskuoppi
5.00 €
Laskuoppi etupäässä oppikouluja varten + Elon laskuopin 24. painoksen Tuloskirja (vihkonen)
15.00 €
Fysiikan oppilastöitä
8.00 €
Lukion algebra 2
8.00 €
Lukion vektorilaskenta ja geometria 1
8.00 €
Lukion vektorilaskenta ja geometria 2
8.00 €
Lukion algebra B lyhyt oppimäärä
8.00 €
Lukion algebra 3
8.00 €
Algebrallisia tehtäviä I ratkaisuohjeineen
5.00 €
Lukioluokkien geometria (om. P.Mäntyniemi)
8.00 €
Laskennon oppikirja
8.00 €
Laskuoppi - etupäässä oppikouluja varten
8.00 €
Projektio-oppi (om. P.Mäntyniemi)
8.00 €
Geometrisia tehtäviä ratkaisuohjeineen
8.00 €
Algebran oppi- ja esimerkkikirja II lyhyempi kurssi (om. Pertti Mäntyniemi)
8.00 €
Algebran oppi- ja esimerkkikirja 2 pitempi kurssi (om. Pertti Mäntyniemi)
8.00 €
Kotona maailmankaikkeudessa
8.00 €
Aladdinin taikakirja
4.00 €
Eläinten syömisestä
12.00 €