Vapaaksi anoreksian kahleista - narratiivinen tutkimus selviytymispoluista
20.00 €
Who Moved My Cheese?
15.00 €
Sosiaalityön amerikkalainen oppi - Yhdysvaltalaisen caseworkin kehitys ja sen yhteys suomalaiseen tapauskohtaiseen sosiaalityöhön
15.00 €
Henkilökohtainen palveluohjaus - Case management mielenterveystyössä
8.00 €
Vastuun paikka! Vanhempien tukeminen lapsen huostaanotossa
15.00 €
Pieni ja poissa kotoa - Tutkimus pikkulapsista ja heidän suhteestaan aikuisiin laitoksissa, sijaiskodeissa ja kotona
8.00 €
Toiminnan psykologia
8.00 €
Persoona ja yhteisö - personalistinen sosiaalipedagogiikka
20.00 €
Dialogisuus kommunikaationa ja suhteena - Vastaamisen, vallan ja vastuun merkitys sosiaalialan asiakastyön vuorovaikutuksessa
15.00 €
Sosiaalipedagogiikan ihmiskäsitykset ja etiikka
25.00 €
Sosiaalipedagogiikan käytännön sovelluksia
15.00 €
Käytännöllinen muistinhoito. Liitteenä
5.00 €
The Organization Man
8.00 €
Johdatus sosiaalipsykologiaan
30.00 €
Psykoanalyysi ja moraaliteologia - Ahdistus ja syyllisyys, Rakkauden teitä ja kiertoteitä, Elämän rajoilla
12.00 €
Sielutieteen oppikirja (kokeellista menetelmää noudattava, liitteineen)
10.00 €
error nomics - why we make mistakes and what we can do to avoid them
8.00 €
The Society of Mind
10.00 €
Sadun avara maailma - Sadut varhaiskasvatuksen tukena
6.00 €
Nälkäinen minä - Naiset, syöminen & identiteetti
5.00 €