Elämänviisaus
6.00 €
Ajattelun aarteet
10.00 €
Intuitio ja tunneviestintä
7.00 €
Vuosisatamme filosofia
7.00 €
Suomalaisen sosiologian historia
20.00 €
Lapsikirja - Lasten hoito ja kasvatus
10.00 €
Itämaisen elämänviisauden kirja
5.00 €
Viettelijän päiväkirja
10.00 €
Elämäni poikana
7.00 €
Valonöörit - Sisäisen motivaation käsikirja
6.00 €
Selviytymisopas - Maailma muuttuu, näin jäät henkiin
10.00 €
Vitsen och dess förhållande till det omedvetna
15.00 €
Laki ja järjestys?
14.00 €
Isää vailla ja ilman sanoja
12.00 €
Vapaaksi anoreksian kahleista - narratiivinen tutkimus selviytymispoluista
20.00 €
Lovenavi
10.00 €
Parasta ikää
5.00 €
Who Moved My Cheese?
15.00 €
Sosiaalityön amerikkalainen oppi - Yhdysvaltalaisen caseworkin kehitys ja sen yhteys suomalaiseen tapauskohtaiseen sosiaalityöhön
15.00 €
Henkilökohtainen palveluohjaus - Case management mielenterveystyössä
8.00 €
Persoonallisuus & minuus
10.00 €
Vastuun paikka! Vanhempien tukeminen lapsen huostaanotossa
15.00 €
Pieni ja poissa kotoa - Tutkimus pikkulapsista ja heidän suhteestaan aikuisiin laitoksissa, sijaiskodeissa ja kotona
8.00 €
Filosofia
10.00 €
Toiminnan psykologia
8.00 €
Persoona ja yhteisö - personalistinen sosiaalipedagogiikka
20.00 €
Dialogisuus kommunikaationa ja suhteena - Vastaamisen, vallan ja vastuun merkitys sosiaalialan asiakastyön vuorovaikutuksessa
15.00 €
Tilastollinen päättely ja tieteellinen argumentointi
14.00 €
Sosiaalipedagogiikan ihmiskäsitykset ja etiikka
25.00 €
Sosiaalipedagogiikan käytännön sovelluksia
15.00 €
Isoäitikirja
12.00 €
Käytännöllinen muistinhoito. Liitteenä
5.00 €
Alussa oli kasvatus
6.00 €
Murra vaikenemisen muuri
10.00 €
The Organization Man
8.00 €
Ihmisen arvoitus
12.00 €