Parasta ikää
5.00 €
Johdatus psykoanalyysiin - Seksuaaliteoria (Sigmund Freud -paketti)
30.00 €
Who Moved My Cheese?
15.00 €
Sosiaalityön amerikkalainen oppi - Yhdysvaltalaisen caseworkin kehitys ja sen yhteys suomalaiseen tapauskohtaiseen sosiaalityöhön
15.00 €
Henkilökohtainen palveluohjaus - Case management mielenterveystyössä
8.00 €
Persoonallisuus & minuus
10.00 €
Vastuun paikka! Vanhempien tukeminen lapsen huostaanotossa
15.00 €
Pieni ja poissa kotoa - Tutkimus pikkulapsista ja heidän suhteestaan aikuisiin laitoksissa, sijaiskodeissa ja kotona
8.00 €
Diskurssianalyysin aakkoset
20.00 €
Filosofia
10.00 €
Sosiokulttuurinen innostaminen - Muutoksen pedagogiikka
25.00 €
Toiminnan psykologia
8.00 €
Persoona ja yhteisö - personalistinen sosiaalipedagogiikka
20.00 €
Dialogisuus kommunikaationa ja suhteena - Vastaamisen, vallan ja vastuun merkitys sosiaalialan asiakastyön vuorovaikutuksessa
15.00 €
Tilastollinen päättely ja tieteellinen argumentointi
14.00 €
Sosiaalipedagogiikan ihmiskäsitykset ja etiikka
25.00 €
Sosiaalipedagogiikan käytännön sovelluksia
15.00 €
Isoäitikirja
12.00 €
Käytännöllinen muistinhoito. Liitteenä
5.00 €
Alussa oli kasvatus
6.00 €
Murra vaikenemisen muuri
10.00 €
The Organization Man
8.00 €
Ihmisen arvoitus
12.00 €
Pelon hinta
8.00 €
Johdatus sosiaalipsykologiaan
30.00 €
Sociologists at Work - The Craft of Social Research
35.00 €
Paras mahdollinen joukkuepelaaja - Tiimiläisen kolme parasta ominaisuutta - tarina johtajuudesta
24.00 €
Suuri kaalihuijaus
10.00 €
Society as Semiosis - Neostructuralist theory of culture and society
60.00 €
Distinction - A Social Critique of the Judgement of Taste
35.00 €
The Rise of the Network Society - Second Edition - The Information Age
20.00 €
Refleksiiviseen sosiologiaan
40.00 €
The Consequences of Modernity
14.00 €
Durkheim on Politics & the State
15.00 €
Michel Foucault
12.00 €
Comparative Sociology and Social Theory - Beyond the Three Worlds
8.00 €